KPT 422X สิงห์เปลือย

KPT 422X สิงห์เปลือย

  • รูปหลัก
เครื่องนวดข้าว KPT 422X รุ่นสิงห์เปลือย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องนวดข้าว KPT 4220 รุ่นสิงห์เปลือย

รายละเอียด

ชื่อ : KPT 4220 เครื่องนวดข้าวขนาด 4 ฟุต รุ่นสิงห์เปลือย ไม่มีล้อ

ต้นกำลัง : 20 แรงม้าขึ้นไป

อัตราการทำงาน : 1-3 ตัน/ชั่วโมง

ประสิทธิภาพการนวด : มากกว่า 99%

ความสะอาดของเมล็ด : มากกว่า 97 %

การแตกหัก : น้อยกว่า 2%

การสูญเสีย : น้อยกว่า 1%

 หมายเหตุ

 *อัตราการทำงาน ขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของเครื่องยนต์ต้นกำลัง รวมถึงสภาพของข้าวที่เก็บเกี่ยว

......................................................................................

เครื่องนวดข้าว KPT 4222 รุ่นสิงห์เปลือย

 รายละเอียด

ชื่อ : KPT 4222 เครื่องนวดข้าวขนาด 4 ฟุต รุ่นสิงห์เปลือย

ต้นกำลัง : 20 แรงม้าขึ้นไป

อัตราการทำงาน : 1-3 ตัน/ชั่วโมง

ประสิทธิภาพการนวด : มากกว่า 99%

ความสะอาดของเมล็ด : มากกว่า 97 %

การแตกหัก : น้อยกว่า 2%

การสูญเสีย : น้อยกว่า 1%

 หมายเหตุ

 *อัตราการทำงาน ขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของเครื่องยนต์ต้นกำลัง รวมถึงสภาพของข้าวที่เก็บเกี่ยว

 686
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์