KPT 512X สิงห์เปลือยจัมโบ้

KPT 512X สิงห์เปลือยจัมโบ้

  • รูปหลัก
KPT 512X เครื่องนวดข้าวขนาด 5 ฟุต รุ่นสิงห์เปลือยจัมโบ้

รายละเอียดสินค้า

KPT 5120 เครื่องนวดข้าวขนาด 5 ฟุต รุ่นสิงห์เปลือยจัมโบ้

รายละเอียด

ชื่อ : KPT 5120 เครื่องนวดข้าวขนาด 5 ฟุต รุ่นสิงเปลือยจัมโบ้

ขนาดเครื่องยนต์ต้นกำลัง : มากกว่า 34 แรงม้า

อัตราการทำงาน : 2-4 ตัน/ชม.

ประสิทธิภาพการนวด : มากกว่า 99%

ความสะอาดของเมล็ด : มากกว่า 97%

การแตกหัก : น้อยกว่า 2%

การสูญเสีย : น้อยกว่า 1%

หมายเหตุ 
* อัตรการทำงานขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของเครื่องยนต์ต้นกำลัง  รวมถึงสภาพของข้าวที่เก็บเกี่ยว

........................................................................................................

KPT 5122 เครื่องนวดข้าวขนาด 5 ฟุต รุ่นสิงห์เปลือยจัมโบ้

รายละเอียด

ชื่อ : KPT 5122 เครื่องนวดข้าวขนาด 5 ฟุต รุ่นสิงเปลือยจัมโบ้

ขนาดเครื่องยนต์ต้นกำลัง : ไม่ต่ำกว่า 34 แรงม้า

อัตราการทำงาน : 2-4 ตัน/ชม.

ประสิทธิภาพการนวด : มากกว่า 99%

ความสะอาดของเมล็ด : มากกว่า 97%

การแตกหัก : น้อยกว่า 2%

การสูญเสีย : น้อยกว่า 1%

หมายเหตุ 
* อัตรการทำงานขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของเครื่องยนต์ต้นกำลัง  รวมถึงสภาพของข้าวที่เก็บเกี่ยว

...........................................................................................................................

KPT 5124 เครื่องนวดข้าวขนาด 5 ฟุต รุ่นสิงห์เปลือยจัมโบ้

รายละเอียด

ชื่อ : KPT 5124 เครื่องนวดข้าวขนาด 5 ฟุต รุ่นสิงเปลือยจัมโบ้

ขนาดเครื่องยนต์ต้นกำลัง : มากกว่า 34 แรงม้า

อัตราการทำงาน : 2-4 ตัน/ชม.

ประสิทธิภาพการนวด : มากกว่า 99%

ความสะอาดของเมล็ด : มากกว่า 97%

การแตกหัก : น้อยกว่า 2%

การสูญเสีย : น้อยกว่า 1%

หมายเหตุ 
* อัตรการทำงานขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของเครื่องยนต์ต้นกำลัง  รวมถึงสภาพของข้าวที่เก็บเกี่ยว

 1033
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์